WAT DOE IK

Alles zit al in je.

Dat is de visie van waaruit ik vertrek. Het leven zit zo in elkaar dat het ons alles biedt om uit te groeien tot ons ware potentieel. Het kan alleen zijn dat we wat hulp kunnen gebruiken om ons dit terug te herinneren.

Als je met mentale en/of emotionele blokkades zit die je belemmeren in je dagelijks leven en je wil hier verandering in brengen, dan begeleid en ondersteun ik je in dit proces.

Dat doe ik eerst en vooral door te luisteren naar je verhaal en de info die je met me wenst te delen. Van daaruit gaan we samen op zoek naar de onderliggende oorzaak. Elk verhaal is anders, ik stem me af op wie er voor me zit en kijk dan wat het is dat jij nodig hebt om de volgende stappen te zetten in je leven.

Ik bied de mogelijkheid om inzicht te verwerven en je bewustzijn te vergroten door je te inspireren om op een andere manier naar het leven en de situaties te leren/durven kijken. Ik daag je uit om je open te stellen de beperkende overtuigingen en vastgeroeste patronen kritisch te bekijken en te onderzoeken of ze nog van nut zijn voor je.

Niets hoeft immers vast te staan, dat wat ons niet meer dient, kunnen we leren loslaten zodat er ruimte komt voor iets nieuw. Gaandeweg ervaar je meer rust, vertrouwen en vrijheid in jezelf en voel je dat je oprecht kan genieten van het leven in plaats van in een overlevingsmodus te blijven hangen.